Görgessen tovább

Válság
Beszámoló a V. Létkérdés Konferenciáról

A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola (www.bhf.hu) 2009. november 6-án ötödik alkalommal rendezte meg az ELTE BTK Gólyavárában a Létkérdés Konferenciát, melynek témája a napjainkban tapasztalható, életünk csaknem minden területét átszövő VÁLSÁGAINK voltak. A Magyar Tudomány Ãœnnepe rendezvénysorozatának részeként megtartott konferencia előadói a válság három alapvető területe: a gazdaság, a társadalom és az ökológia tudományterületének elismert szakemberei, valamint neves tudósok és közéleti személyiségek voltak.

Az egynapos konferenciát Schmuck Erzsébet nyitotta meg, aki a Magyar Országgyűlés prominens, pártok feletti szervezete, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkáraként tolmácsolta Katona Béla, a Tanács és egyben az Országgyűlés elnökének üdvözletét. Rövid beszédében felidézte az NFFT által elkészített, Jövőkereső című országjelentés legfontosabb megállapításait, és hangsúlyozta, hogy a Létkérdés Konferencia szellemisége rendkívül közel áll ezekhez.


Délelőtt első előadóként Rādhānātha dāsa (Sonkoly Gábor) történész Válságretorika napjainkban című előadásában áttekintette a korábbi és mai válságok társadalomtörténeti kontextusát, és megállapította, hogy napjainkra a válság a tömegmédia egyik központi hírévé vált, amelyik többnyire érdekes történetként tálalja azt a nagyközönségnek. Ez a mód azonban megakadályozza, hogy az emberek szembesüljenek a válság valódi mélységével, a kialakulásában játszott saját szerepükkel, valamint elemi és tovább nem hárítható felelősségükkel annak megoldásában.

Petschnig Mária Zita közgazdász A válság gazdasági-pénzügyi aspektusait bemutatva arra a következtetésre jutott, hogy a gazdasági válság újbóli megismétlődésének veszélye mindaddig fennáll, amíg a különböző „leleményes” pénzügytechnikai eszközök a gazdasági reálfolyamatoktól teljesen elszakadó virtuális valóságot generálnak, ami tovább erősíti az egész rendszert megalapozó mohóságot.

Sivaráma Szvámi vaiṣṇava teológus A válság társadalmi és erkölcsi vonatkozásai című előadásában szintén a mohóságot jelölte meg a válság legfőbb előidézőjeként. A szükségesnél sokkal nagyobb fogyasztásra ösztönző, a mohóság által táplált anyagi vágyaink csak akkor mérsékelhetők, ha tisztában vagyunk létünk valódi kereteivel és céljával. Ha elfogadjuk Isten törvényeit és mindent birtokló voltát, akkor válik lehetségessé, hogy az általa számunkra biztosított „kvóta” szerint éljünk, valódi szükségleteinknek megfelelően fogyasztva, és az önmegvalósításra koncentrálva. Előadóink beszélgetőpartnerei: Mérő Mátyás közgazdász és Mezei Balázs filozófus az elmondottakat értelmezték, kérdéseikkel pontosították, és további fontos szempontokat vetettek fel.

Délután a természeti környezet válságának tényeit és okait fejtette ki Vida Gábor biológus, akadémikus. A rendkívül adatgazdag és meggyőző előadás konklúziója az volt, hogy bár a különböző kormányok és világszervezetek, úgy tűnik, ’felébredtek’, és jól látják az ökológiai katasztrófa egyre fenyegetőbb veszélyét, de ez korántsem elegendő annak elhárításához. Az csak úgy válik lehetségessé, ha minden egyes ember tudatosítja a saját felelősségét, gyökeresen megváltoztatva szokásait, viselkedését, és fenntartható életmódot alakít ki maga s utódai számára.

Egy ilyen megvalósult életmodellt mutatott be a következő előadó: Rādha Kṛṣṇa dāsa (Hosszú Zoltán), az Ökovölgy Alapítvány elnöke.

Krisna-völgy-ökovölgy közössége istentudatos szemléletének természetesen folyománya az „egyszerű élet - magas szintű gondolkodás” életfilozófiája, ami a fenntarthatóság elveivel, valamint ősi és modern technológiái alkalmazásával párosítva egy virágzó és hosszú időn át fenntartható, modell értékű ökofalut eredményezett.

A nap végén került sor a válság idején célszerű teendőket taglaló kerekasztal-beszélgetésre, ahol Babarczy Eszter közíró, Buda Béla pszichiáter, Gaura-Śakti dāsa (Sölétormos Jenő) Krisnavölgy elnöke és Vida Gábor biológus saját kutatási területükön és személyes életükben nyert tapasztalataik alapján megegyeztek abban, hogy a válsághelyzetek mindig alapproblémákra hívják fel a közösségek, társadalmak és egyének figyelmét.

Azonban csak akkor tudnak tanulni is belőlük, ha teljes mélységében átérzik saját felelősségüket, és csak akkor tudnak kilábalni belőlük, ha meg is változtatják viselkedésüket a helyes irányba.

A kiemelkedően jó hangulatú konferencián közel háromszázan fordultak meg, főként fiatal és középkorú értelmiségiek, valamint diákok.

Számosan közülük végighallgatták az összes előadást, és értékes hozzászólásokkal, kérdésekkel gazdagították azt.

A konferencia előadásainak hanganyaga és fotói elérhetők a www.letkerdes.hu honlapon.

ISKCON Alapitó Acarya - A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola | Kapcsolat

A www.tattva.hu weboldalon található minden tartalom a Bhaktivedanta Hittudományi Fősikola tulajdona, vagy felhasználói joga alá esik.
Az oldalról minden tartalom átvételéhez az oldal üzemeltetőjének írásos engedélye szükséges. Tartalom átvételének igénylése: [email protected]
© 2020 Bhaktivedanta Hittudományi Fősikola
© 2020 Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány
Minden jog fenntartva!

Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare
Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare