Görgessen tovább

Környezetvédelem - Fenntartható társadalom
Bevezető
 A TATTVA hagyományainak megfelelő­en az aktuális szám, benne a Tanulmányok rovat témája szoros ös­sze­füg­gésben van a Bhaktivedanta Hit­tu­do­má­nyi Főiskola éves tudományos rendezvényének, a Létkérdés Kon­fe­ren­ci­ának a prob­lé­ma­köreivel. Mostani számunk témái: a környezetvédelem és a fenn­tartható társadalom, a 2015-ös jubileumi (X.) Lét­kérdés Konferencia vizsgálati területei voltak, mely eseményről a rovat első írásában részletesen beszámolunk.
A környezetvédelem és a fenntarthatóság rendkívül divatos téma napjainkban, amelyről számos különböző rendezvényen és fórumon beszélnek a világban, így joggal merülhet fel a kérdés az olvasóban, hogy mi újat lehet még erről mondani? Annyit bizonyosan, hogy mik e probléma spirituális vonatkozásai, de ami még fontosabb, hogy eljött a cselekvés ideje, amit senkire sem várva mindenkinek ma­gának kell elkezdenie. A környezetvéde­lem ma már nem egy lehetőség, nem egy választható életstílus, hanem a túlélés egyetlen útja. Ennek felismerésében az egyik legfontosabb akadály, ha nem értjük meg, hogy mi emberek is az ökoszisztéma részei vagyunk, és nem uralkodhatunk kedvünkre a természet erői felett. A különleges intelligenciánk pusztán arra jogosít fel bennünket, hogy felelős döntéseket hozzunk, minden élőlény javára. Be kell látnunk, hogy „fenntartható fejlődés” az anyagi világban - amelynek kapacitásai végesek - egyszerűen nem létezik.
A Tanulmányok rovat írásai így a környezetvédelem és a fenntartható társadalom témáját, különösen annak spirituális-teológiai vonatkozásait járják körül. Śivarāma Swaminak a konferencián elhangzott nagy ívű előadása szerkesztett változatát A környezetvédelem gyökerei címmel adjuk közre, Sākṣī-gopāla Dāsa (Schnitchen Csaba) tanulmánya pedig a környezeti válság problémáinak megoldási lehetőségeit mutatja be a tudomány és a gauḍīya-vaiṣṇavizmus szempontjából. Hári Beáta: Kiút a válságból - a fenntartható életmód gyakorlata címmel modellértékű kezdeményezéseket vesz számba, különösen a fenntarthatóság céljával létrejött ún. ökofalvakat, amelyek lakói nem vártak tovább, hanem - belátva saját felelősségüket - cselekedtek is egy fenntarthatóbb, környezettudatosabb életmód megteremtése érdekében. A rovat utolsó írása Kṛṣṇa-līlā Devī Dāsī (Danka Krisztina) környezetvédelmi díjat nyert filmjének, Az ellopott folyó nyomában-nak a „forgatókönyve”, amely az egyik leg­szentebb indiai folyó, a Yamunā megmentésére indított sikeres környezetvédelmi akciót mutatja be.
A Műhely rovat, ahola Főiskola kutatóinak, oktatóinak és hallgatóinak legérdekesebb kutatási eredményeit adjuk közre, két munkát tartalmaz. Mahārāṇī Devī Dāsī (Ba­nyár Magdolna) PhD-disszertációját bemutató cikksorozatának újabb részeként a hagyományos indiai társadalmat, a varṇāŚramát elemzi, annak degradálódott változatával, a kasztrendszerrel való összevetésben. Śyāmasundara Dāsa (Bakaja Zoltán) pedig PhD kutatási témája egyik epizódjaként a Bhagavad-gītā néhány for­dítási problémáját vizsgálja meg.
A vallások és a teológiatudomány közötti dialógus fórumaként szolgáló Pár­be­széd rovat a judaizmust és a vaiṣṇa­vizmust összevető vallásközi beszélgetéssorozat azon részének a szerkesztett változatát tartalmazza, amelyben Darvas István és Śivarāma Swami a két vallás Istenről szóló tanítását hasonlí­totta össze.
A Recenziók rovatban ismertetett két könyv ismét szoros kapcsolatban van a szám fő témájával. Halmai Zsuzsa Molnos Zselyke: Ökopszichológia-alapkönyv cí­mű művét mutatja be értő módon, āªŚvara Kṛṣṇa Dāsa (Tasi István) pedig a Spiritual Ecology: The Cry of the Earth című tanulmánykötetet ismerteti és értékeli vaiṣṇava szempontból.
Reméljük, hogy e számunk kellő inspirációval tud szolgálni azon kedves olvasóink számára is, akik maguk még esetleg nem léptek be a cselekvők táborába, hogy ne habozzanak tovább!
A szerkesztő


ISKCON Alapitó Acarya - A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola | Kapcsolat

A www.tattva.hu weboldalon található minden tartalom a Bhaktivedanta Hittudományi Fősikola tulajdona, vagy felhasználói joga alá esik.
Az oldalról minden tartalom átvételéhez az oldal üzemeltetőjének írásos engedélye szükséges. Tartalom átvételének igénylése: [email protected]
© 2020 Bhaktivedanta Hittudományi Fősikola
© 2020 Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány
Minden jog fenntartva!

Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare
Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare