Görgessen tovább

Darwin alkonya?
Felkérés a magyar tudósokhoz

Michael A. Cremo Az emberi faj rejtélyes eredete című könyve 1997

novemberében jelent meg magyar nyelven. 1998 januárjában a könyv kiadója (a Védikus Bölcselettudományi Szabadegyetem) levelet intézett a magyar

tudományos élet 150 jeles képviselőjéhez - olyan személyekhez, akiknek munkája szorosan kapcsolódik az evolúció kérdésköréhez (antropológusok, paleontológusok, biológusok, geokémikusok, genetikusok, régészek, geológusok, filozófusok stb.). Az alábbiakban közöljük a tudósoknak elküldött felkérés szövegét, illetve az ehhez csatolt táblázatot, amely az emberi faj távoli múltban való jelenlétének néhány tárgyi bizonyítékát tartalmazza. Ezt követi "Az emberi faj rejtélyes eredete" előszava, amit szintén minden címzett kézhez kapott.

Ezek után három olyan válaszlevelet olvashatnak, amely a Szabadegyetem

felkérése után íródott - mindhárom írás geológus tollából született. Az ezekre írott válaszok pedig a könyv szerzőjétől származnak.


Tisztelt Hölgyem/Uram!


Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önt egy evolúcióval kapcsolatos, alternatív tudományos állásfoglalásról, illetve a véleményét szeretnénk kérni ebben az ügyben.


Az Amerikai Egyesült Államokban jelent meg először Michael A. Cremo és Richard L. Thompson Forbidden Archeology c. műve, és tudományos körökben nagy feltűnést keltett. A könyv az evolúció jelenlegi elméletének ellentmondó leletek sokaságát ismerteti, amelyeket a tudomány évtizedeken át figyelmen kívül hagyott, mivel ellentmondanak az ember származásáról szóló evolucionista elméleteknek. A könyv tartalmáról kicsit részletesebben a kiadvány mellékelt előszavából tájékozódhat.


A Tiltott régészet rövidített formája Magyarországon is napvilágot látott Az emberi faj rejtélyes eredete címmel. Michael A. Cremo pedig 1997 novemberében hazánkban járt, s nyilvános előadásokon, illetve a televízióban, rádióban és a sajtó képviselői számára adott interjúkban mutatta be kutatómunkájának eredményét. Az Semmelweis Orvostudományi Egyetemen egy vitafórumra is sor került Makkay János régészprofesszor részvételével.


Azt gondoljuk, hogy ez a téma bizonyára sokak szakterületét érinti a magyar tudományos életben is. Mivel pedig a nagyközönség részéről is nagy érdeklődés mutatkozik e témakör iránt, szeretnénk egy kiadványt megjelentetni, amely ismerteti az evolúcióval kapcsolatos alternatívákat, illetve a tudományos élet képviselőinek álláspontját.


Mint szakmájának jeles képviselőjét, tisztelettel megkérjük, ha gondolja, jelezze a témával kapcsolatos észrevételeit 1-5 oldal terjedelemben. Kérjük azt is írja meg, hozzájárul-e véleményének megjelentetéséhez az említett kiadványban.


További információkkal készséggel állunk rendelkezésére.

Budapest, 1998. január 25.ISKCON Alapitó Acarya - A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola | Kapcsolat

A www.tattva.hu weboldalon található minden tartalom a Bhaktivedanta Hittudományi Fősikola tulajdona, vagy felhasználói joga alá esik.
Az oldalról minden tartalom átvételéhez az oldal üzemeltetőjének írásos engedélye szükséges. Tartalom átvételének igénylése: [email protected]
© 2020 Bhaktivedanta Hittudományi Fősikola
© 2020 Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány
Minden jog fenntartva!

Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare
Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare