Görgessen tovább

Darwin alkonya?
Ismét egy hiányzó láncszem

Az újságok világszerte hírül adták, hogy megtalálták az eddigi legrégebbi, teljes emberelőd-csontvázat. A hírek szerint a csontváz 3,6 millió éves, és a sterkfonteini barlangokban, Dél-Afrikában bukkantak rá, és azóta a ”hiányzó láncszemnek” titulálják.

Ugyanez néhány évente újra és újra megismétlődik. Dél-Afrikában találnak egy részleges vagy teljes csontvázat, a felfedezők és a sajtó pedig a régóta várt ”hiányzó láncszemet” üdvözlik benne. Ez a régészeti ujjgyakorlat fárasztóan elcsépeltnek hangzik azok számára, akik már sok-sok emlékkel rendelkeznek ezzel kapcsolatban. Azok számára azonban, akik kevésbé ismerik a múlt eseménytörténetét, a hír szenzációsnak hathat.

Ebben az esetben azonban több okból is elővigyázatosnak kell lennünk. A csontváz még nincs teljesen kiemelve abból a tömör sziklából, amelyben megtalálták. Következésképp még egyáltalán nem tisztázott, hogy valójában milyen lényről is van szó. úgy tűnik, egy hominidával állunk szemben, az Australopithecusok nemzetségéből. Még a vezető evolucionista tudósok körében is megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy vajon emberelődnek nevezhető-e az Australopithecus. Louis Leakey, a század egyik leghíresebb régésze, elvetette azt a gondolatot, hogy az Australopithecus közvetlen emberi ős lenne. A híres fizikai antropológus, Charles Oxnard szintén vonakodott attól, hogy az Australopithecust emberelődnek fogadja el. Az Austraopithecust meglehetősen majomszerűnek írta le, és klasszikussá vált, Uniqueness and Diversity in Human Evolution (Egyedi jellegek és változatosság az emberi evolúcióban, 1975, 394. old.)című könyvében kijelenti: ”Nagyon valószínűtlen, hogy az Australopithecus-félék bármelyike. közvetlen filogenetikus kapcsolatban állna a Homo törzzsel.” Más szóval semmilyen Australopithecus faj nem tekinthető emberi ősnek. Oxnard határozottan kitartott véleménye mellett, azóta, hogy azt évtizedekkel ezelőtt először megfogalmazta.

Még a sterkfonteini új Australopithecus-példány felfedezői is elismerték, hogy a teremtmény nagyon kicsi, mindössze 122 cm magas, és a jelek szerint a fákon való élethez alkalmazkodott. Mindez arra utal, hogy nem emberelőddel, hanem egyszerűen egy újabb majommal van dolgunk.

A sterkfonteini csontváz emberi ősként való besorolásaannak az ortodox darwini nézetnek köszönhető, miszerint az anatómiailag modern emberi lények mindössze az utóbbi egy-kétszázezer évvel ezelőtt alakultak ki. Ha találnánk olyan leleteket, amelyek 3,6 millió évvel ezelőtt, vagy még régebben élt, anatómiailag modern emberektől származnak, az azt jelentené, hogy a sterkfonteini csontváz semmiképp sem tekinthető emberi elődnek.

Márpedig ilyen leletek léteznek. 1979-ben Mary Leakey a tanzániai Laetoliban több tucat lábnyomot fedezett fel. Mary Leakey és más fizikai antropológusok jellemzése szerint ezek teljesen megegyeznek az anatómiailag modern emberek lábnyomaival. Charles Oxnard kijelentette, hogy az Australopithecus lábcsontjai nem illenek a lábnyomokhoz. és valóban, a tudomány által ismert egyetlen lény, amelynek lába beleillik a laetoli nyomokba, nem más, mint a hozzánk hasonló ember. A régészet történetének gondos tanulmányozása, amelyet Richard L. Thompson és jómagam végeztünk el, és Tiltott régészet című könyvünkben dokumentáltunk (melynek rövidített változata Az emberiség rejtélyes eredete), sokkal több - a sterkfonteini lelet idejéből, vagy annál is régebbről származó - anatómiailag modern emberi leletre derít fényt. Kanapoinál, Kenyában, több mint négymillió éves rétegben anatómiailag modern emberi felkarcsontot találtak. Három-négymillió éves, majdnem hiánytalan, fejlett emberi csontvázakra bukkantak az olaszországi Castenedolonál és Savonánál.

Mindezen okok miatt körültekintően kell kezelnünk a ”hiányzó láncszemről” szóló legfrissebb bejelentést. Biztosak semmiképpen sem lehetünk benne. Egy dolog viszont biztos: néhány éven belül ismét hallani fogunk a ”hiányzó láncszemről”, egy újabb feltételezett emberősről. A tudósoknak így talán több reményük lehet a címoldalra kerülni, mint ha csupán egy újabb ősi majom felfedezéséről számolnának be, amelynek egyáltalán semmi köze sincs az emberi őstörténethez.


 


Los Angeles, 1998. december 15.


Micheal A. Cremo

Régészettörténész, a Tiltott Régészet és Az emberiség rejtélyes eredete társszerzője


 


3,6 millió éves majomember


Dél-Afrikai tudósok 3,6 millió évesre becsült majomember csaknem teljes csontvázára bukkantak Johannesburg egyik külvárosában, Sterkfonteinben. Hangsúlyozták szerdai sajtóértekezletükön, hogy a lelet fontos adalékokkal szolgálhat az ember kialakulásáról, arról, hogy milyen fejlődési szakaszokon át jutott el az evolúció az emberszabású majmoktól az emberhez. A kutatók feltevése és reménye szerint éppen ez a lelet lehet a hiányzó láncszem az emberré válás folyamatának láncolatában, amelyet a tudománynak még nem sikerült hiánytalanul rekonstruálnia.

Phillip Tobias, a Witwatersrand Egyetem kutatócsoportjának vezetője rámutatott: korábban is találtak ugyan majomemberleleteket ebből a korból, de azok csak koponya- és csonttöredékek voltak. A korábban talált teljes csontvázak közül a legidősebb 3,2 millió éves volt. (A szaktudományban ”Lucy” névvel felruházott etiópiai leletről van szó.)

Ron Clarke, a sterkfonteini ásatás igazgatója hozzáfűzte: még nem kezdődhetett el a csontváz alaposabb vizsgálata, mert még nem emelték ki a leletet abból a 15 méter mély mészkőgödörből, amelynek mélyén rábukkantak. Annyi máris valószínűnek látszik, hogy az 1,22 méter magas majomember felegyenesedve járt, de élete jelentős részét fán tölthette.ISKCON Alapitó Acarya - A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola | Kapcsolat

A www.tattva.hu weboldalon található minden tartalom a Bhaktivedanta Hittudományi Fősikola tulajdona, vagy felhasználói joga alá esik.
Az oldalról minden tartalom átvételéhez az oldal üzemeltetőjének írásos engedélye szükséges. Tartalom átvételének igénylése: [email protected]
© 2020 Bhaktivedanta Hittudományi Fősikola
© 2020 Bhaktivedanta Kulturális és Tudományos Intézet Alapítvány
Minden jog fenntartva!

Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Kṛṣṇa Kṛṣṇa Hare Hare
Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare